Powiat - Inne

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

W Powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych można uzyskać profesjonalne porady świadczone przez doradców i animatorów Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Wsparcie udzielane jest także w siedzibie klientów.

Podczas dyżurów można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:

- zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
- pozyskiwania środków na działalność ( nawet do 140 tyś zł w ramach dotacji udzielanych przez ROWES),
- opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,
- zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
- sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
- zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
- tworzenia partnerstw lokalnych,

Więcej informacji można uzyskać u animatora działającego na terenie powiatu pszczyńskiego - Justyna Tulaja, tel. 602 397 937 (www. rowes.com.pl). Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych mieści się przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie.

Dyżury
Spotkania ustalone indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.


Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (ROWES) wspiera tworzenie i prowadzenie działalności podmiotów ekonomii społecznej (PES) poprzez:

- doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju PES;
- udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych
- wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
- animacji środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich:
- wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PES.

Wartość realizowanego projektu wynosi prawie 9 mln zł.

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?
Przedsiębiorstwa społeczne (PS) to podmioty gospodarcze, których działalność jest zorientowana na cele społeczne. Zyski w założeniu są reinwestowane w rozwój PS, jego członków i pracowników oraz na realizację celów społecznych podmiotu, mających charakter pożytku publicznego.

Jakie podmioty należą do grupy podmiotów ekonomii społecznej (PES) ?
Na gruncie polskiego prawa do PES można zaliczyć: podmioty wymienione w artykule 3 ustępie 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie: spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, kościelne osoby prawne, warsztaty terapii zajęciowej, kluby integracji społecznej oraz centra integracji społecznej, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, zakłady aktywności zawodowej, organizacje pozarządowe.

COP NGO
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.