Powiat - Projekty unijne

Projekty drogowe

Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach - Zdroju na skrzyżowanie typu rondo” w ramach działania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Przedmiotem projektu była przebudowa istniejącego skrzyżowania czterowlotowego ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w miejscowości Goczałkowice-Zdrój na skrzyżowanie typu rondo o średnicy zewnętrznej 26 mb wraz z budową odwodnienia, chodników, oświetlenia oraz przebudową uzbrojenia kolidującego z inwestycją.

Termin realizacji projektu: kwiecień 2009 r. - lipiec 2009 r.
Koszt całkowity projektu: 895 770,64 zł
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 761 405,04 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

fot. PZDLogo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej - ulicy Hodowców w Wiśle Wielkiej” w ramach działania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej - ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej na odcinku o długości ok. 2100 m, budowa nowej kanalizacji na długości ok. 1800m wraz z wykonaniem wpustów ulicznych, poszerzenie jezdni wraz z częściową wymianą konstrukcji istniejącej drogi, utwardzenie poboczy oraz budowa chodnika i wjazdów do posesji.

Termin realizacji projektu: grudzień 2009 r. - październik 2010 r.
Koszt całkowity projektu: 4 508 502,53 zł
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 917 970,52 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

fot. PZD


Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych - ulic Wiejskiej, Bieruńskiej i Górnośląskiej w Miedźnej i Gilowicach” w ramach działania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Przedmiotem projektu była przebudowa dróg powiatowych - ulic Wiejskiej, Bieruńskiej i Górnośląskiej w Miedźnej i Gilowicach na odcinku od skrzyżowania z DW 933 w Miedźnej do skrzyżowania z ul. Korfantego w Gilowicach, o długości ok. 5 km, poszerzenie jezdni oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z budową utwardzonego pobocza, przebudowa istniejących chodników i zatok autobusowych, budowa nowych odcinków chodników i miejsc postojowych, regulacja istniejących rowów a także wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych.

Termin realizacji projektu: styczeń 2010 r. - październik 2010 r.
Koszt całkowity projektu: 5 601 728,25 zł
Wartość dofinansowania projektu z EFRR 3 303 201,40 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

fot. PZD


Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Głównej wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika na odcinku od ul. Św. Anny do ul. Jeziornej” w ramach działania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju na długości ok. 613 m., budowa jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0m na długości ok. 1200m, wykonane kanalizacji deszczowej oraz przebudowa przepustu.

Termin realizacji projektu: lipiec 2011 r. - listopad 2011 r.
Koszt całkowity projektu: 2 569 380,15 zł
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 183 973,12 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

fot. PZD