Powiat - Projekty unijne

Projekty drogowe

Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach - Zdroju na skrzyżowanie typu rondo” w ramach działania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Przedmiotem projektu była przebudowa istniejącego skrzyżowania czterowlotowego ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w miejscowości Goczałkowice-Zdrój na skrzyżowanie typu rondo o średnicy zewnętrznej 26 mb wraz z budową odwodnienia, chodników, oświetlenia oraz przebudową uzbrojenia kolidującego z inwestycją.

Termin realizacji projektu: kwiecień 2009 r. - lipiec 2009 r.
Koszt całkowity projektu: 895 770,64 zł
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 761 405,04 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach - Zdroju Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach - Zdroju Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach - Zdroju Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach - Zdroju Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach - Zdroju Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach - Zdroju Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach - Zdroju Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach - Zdroju
fot. PZDLogo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej - ulicy Hodowców w Wiśle Wielkiej” w ramach działania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej - ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej na odcinku o długości ok. 2100 m, budowa nowej kanalizacji na długości ok. 1800m wraz z wykonaniem wpustów ulicznych, poszerzenie jezdni wraz z częściową wymianą konstrukcji istniejącej drogi, utwardzenie poboczy oraz budowa chodnika i wjazdów do posesji.

Termin realizacji projektu: grudzień 2009 r. - październik 2010 r.
Koszt całkowity projektu: 4 508 502,53 zł
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 917 970,52 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej
fot. PZD


Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych - ulic Wiejskiej, Bieruńskiej i Górnośląskiej w Miedźnej i Gilowicach” w ramach działania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Przedmiotem projektu była przebudowa dróg powiatowych - ulic Wiejskiej, Bieruńskiej i Górnośląskiej w Miedźnej i Gilowicach na odcinku od skrzyżowania z DW 933 w Miedźnej do skrzyżowania z ul. Korfantego w Gilowicach, o długości ok. 5 km, poszerzenie jezdni oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z budową utwardzonego pobocza, przebudowa istniejących chodników i zatok autobusowych, budowa nowych odcinków chodników i miejsc postojowych, regulacja istniejących rowów a także wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych.

Termin realizacji projektu: styczeń 2010 r. - październik 2010 r.
Koszt całkowity projektu: 5 601 728,25 zł
Wartość dofinansowania projektu z EFRR 3 303 201,40 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych
fot. PZD


Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Głównej wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika na odcinku od ul. Św. Anny do ul. Jeziornej” w ramach działania 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju na długości ok. 613 m., budowa jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0m na długości ok. 1200m, wykonane kanalizacji deszczowej oraz przebudowa przepustu.

Termin realizacji projektu: lipiec 2011 r. - listopad 2011 r.
Koszt całkowity projektu: 2 569 380,15 zł
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 183 973,12 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój
fot. PZD
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.