Powiat - Projekty unijne

Powiat Pszczyński - przestrzeń aktywności

Nowa odsłona informatora o powiecie pszczyńskim, pakiet ulotek tematycznych oraz całkiem nowa mapa „wyrywana” naszego regionu to efekty projektu „Powiat Pszczyński-przestrzeń aktywności - wydanie materiałów promocyjnych o powiecie pszczyńskim” zrealizowanego przez Powiat Pszczyński w partnerstwie ze wszystkimi gminami naszego powiatu.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, udało się zaktualizować informator oraz ulotki o powiecie pszczyńskim. Ponadto powstała nowa mapa, która na pewno przyda się każdemu, kto chce poznać najciekawsze zakątki powiatu. Materiały te zawierają niezbędne dane o atrakcjach ziemi pszczyńskiej, aktualną bazę gastronomiczną, noclegową oraz wszelkie informacje przydatne potencjalnemu turyście, jak również mieszkańcom.
Wydane materiały przyczynią się do promocji walorów powiatu pszczyńskiego, jego zasobów przyrodniczych, kulturalnych, historycznych, infrastrukturalnych i społecznych.

Koszt całkowity projektu: 18 585,47 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRROW: 12 767,13 złLogo - PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013