Powiat - Charakterystyka

System Identyfikacji Wizualnej

Od 1 czerwca 2014 r. Powiat Pszczyński posługuje się nowym systemem identyfikacji wizualnej, który jest efektem udziału w projekcie „Design… do usług!” - realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Poniżej krótka geneza wprowadzanych zmian…

Powiat Pszczyński logo wersja podstawowa z hasłem

Starostwo Powiatowe w Pszczynie zostało wybrane do udziału w drugiej edycji projektu, jako jedna z trzech instytucji, spośród ośmiu zgłoszonych kandydatów. Udział w projekcie miał na celu poprawę jakości i skuteczności świadczonych usług. W tym czasie w Starostwie Powiatowym w Pszczynie gościła grupa składająca się z projektantów, socjologów - specjalistów w dziedzinie projektowania usług publicznych z Polski i Walii. Wspólnie z pracownikami starostwa, mieli oni za zadanie przeanalizowanie świadczonych przez nasz urząd usług oraz zdefiniowanie luk i możliwości w zakresie ich oferowania. Na zakończenie pracy powstał raport prezentujący propozycje zmian i ulepszeń koniecznych do wprowadzenia, aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni z korzystania z usług urzędu.
Mając na uwadze dobro naszych klientów oraz realizację zaleceń zawartych w raporcie, na początku 2014 roku Powiat Pszczyńskie podjął współpracę z profesjonalnymi projektantami usług, których zadaniem było wykonanie identyfikacji wizualnej wraz z wayfindingiem i projektem strony internetowej powiatu. Podstawą tych zadań jest stworzenie jednoznacznie kojarzonego z powiatem znaku graficznego. Nowe logo powstało w oparciu o przeprowadzone badania oraz warsztaty z mieszkańcami powiatu, których celem było aktywne włączenie mieszkańców w proces identyfikacji powiatu, dając im możliwość wpłynięcia na budowanie wizerunku obszaru. Dzięki wspólnej pracy udało się zidentyfikować kilka najistotniejszych cech wizerunkowych naszego regionu. Dowiedzieliśmy się co mieszkańcy i aktywni działacze myślą o Powiecie, czym się dla nich charakteryzuje, w czym widzą potencjał. Poznaliśmy myślenie ludzi w tym regionie, to jak postrzegają swoje miejsce zamieszkania, z jakimi pozytywnymi i negatywnymi cechami go kojarzą. Pewne informacje, które zebraliśmy podczas warsztatów zostały zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego z 2000 r., ale uczestnicy warsztatów wskazali także inne istotne elementy, mogące stanowić silne podwaliny budowy identyfikacji. Cechy, które były wyznacznikiem do tworzenia całej identyfikacji Powiatu są dzięki temu spójne i dały możliwość skupienia się na tych najbardziej istotnych.
Powiat Pszczyński można określić jako obszar wyróżniający się na mapie Śląska, jako teren o niezwykłych walorach środowiskowych, na których oprócz śladów historii i tradycji, można zauważyć szeroki zakres aktywności mieszkańców. Bez względu na wiek i zainteresowania, łączą się w działaniach na rzecz Powiatu, zrzeszają się, tworzą stowarzyszenia i czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym oraz artystycznym. Szeroki wydźwięk mają też działania o podłożu sportowym i rekreacyjnym.
Na kształt i symbolikę znaku składa się kilka istotnych elementów. Forma powstała z połączenia połowy herbu i okręgu, mającego obrazować perłę oraz uproszczonego symbolu korony.

System Identyfikacji Wizualnej Powiatu

Chcemy, aby nowe logo wraz z hasłem zapadło w pamięć mieszkańcom, klientom urzędu oraz turystom odwiedzającym nasz region, aby trwale kojarzyło się z powiatem pszczyńskim.
Celem zmian jest stworzenie nowej marki, rozpoznawalnego przekazu, który będzie umożliwiał łatwą identyfikację wszystkich nośników komunikatów na temat powiatu. Ważne jest, aby jakiekolwiek przejawy komunikacji wizualnej urzędu funkcjonowały w oparciu o jednolitą zasadę. Dotyczy to zarówno wizytówek, papierów firmowych, ogłoszeń prasowych jak i gadżetów promocyjnych.

Poniżej publikujemy System Identyfikacji Wizualnej Powiatu Pszczyńskiego oraz raport z projekty "Design... do usług!" w pszczyńskim starostwie:
Księga znaku
"Design... do usług!" - raport

Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.