Dla turystów - Atrakcje

Stajnie Książęce w Pszczynie

Stajnie Książęce usytuowane są w pobliżu pszczyńskiego zamku, pierwsza informacja o stajniach pochodzi z pszczyńskiego urbarza z 1629 roku. Obecnie istniejący kompleks stajni został wzniesiony w 2 poł. XIX w. za czasów Hochbergów, według projektu architekta Oliviera Pavelta. Kompleks ten tworzą: powozownia wybudowana w 1864 r., stajnie wraz z siodlarnią wybudowane w latach 1866-1867, ujeżdżalnia do budowy której przystąpiono w 1869 r. oraz murowane garaże, dla dziewięciu książęcych samochodów, które wzniesiono pomiędzy 1904 a 1910 r.
Na mocy porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a władzami miasta Pszczyny postanowiono obiekt wyremontować z myślą o przekazaniu go Muzeum Zamkowemu, co nastąpiło w dniu 12 lipca 2013 roku.

Stajnie Książęce w Pszczynie
ul. Basztowa 6-8
43-200 Pszczyna
tel. 32 211 90 56
www.stajnieksiazece.pl

Stajnie Książęce w Pszczynie

Stajnie Książęce w Pszczynie 2014