Powiat - Projekty unijne

Edukacja Ratownicza

Człowiek - najlepsza inwestycja
Powiat pszczyński uczestniczył jako Partner w projekcie pn. „Edukacja Ratownicza” realizowanym przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt skierowany był do członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pszczyńskiego i obejmował przeprowadzenie kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, po którym strażacy przystąpili do egzaminu państwowego. Na zakończenie projektu uczestnicy mieli okazję zastosować nabyte umiejętności w praktyce podczas pokazu ratownictwa, który odbył się w siedzibie OSP Studzienice.

Termin realizacji projektu: wrzesień - listopad 2012 r.
Koszt całkowity projektu: 39.890,00 zł
Dofinansowanie projektu z EFS oraz budżetu państwa: 39.890,00 zł