Dla turystów - Informator

Wydawnictwa promocyjne powiatu

Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej:
1. Andrzej Złoty „Powiat Pszczyński w dawnej kartografii” - 2006 r.
2. Janusz Ryt „Bitwa Pszczyńska 1939” - 2007 r.
3. Jadwiga Uchyła-Zroski, Ryszard Solik „Wokół kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej” - 2008 r.
4. Barbara Sopot-Zembok „Obraz wsi pszczyńskiej w świetle testamentów chłopskich z połowy XIX wieku” - 2009 r.
5. Ewa Maria Ryguła „Pieczęcie gminne miejscowości powiatu pszczyńskiego od początku XVIII w. do 1939 r.” - 2009 r.
6. Halina Nocoń „Internat w Pszczynie i jego wychowankowie w latach 1923 - 1939" - 2010 r.
7. reprint publikacji Mieczysława Tobiasza "Pionierzy odrodzenia narodowego i politycznego na Śląsku (1763 - 1914)" - 2011 r.
8. Zygmunt Orlik "Pamiętny rok 1945 na ziemi pszczyńskiej" - 2012 r.
9. praca zbiorowa: Mirella Lubecka, Urszula Ryguła, Stanisław Janosz „Ks. Proboszcz Józef Kuczera 1913 - 1989" - 2013 r.
10. Grzegorz Sztoler "Pszczyna. Studia nad przestrzenią miejska do połowy XVI wieku" - 2014 r.
11. praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kieloch „Zapisane w dokumentach i w pamięci. Dzieje oświaty w Pielgrzymowicach” - 2015 r.
12. praca zbiorowa: Mirosława Bienioszek, Piotr Cygan, Elżbieta Czarnynoga, Grażyna Dobrowolska, Stanisław Janosz, Kinga Grygier, Ilona Irla-Kuna, Jarosław Kinalski, Bogusława Machalica, Michał Pudełko, Maria Rołka, Natalia Ruman, Urszula Ryguła, Magdalena Szczyrbowska, Ewa Wanot oraz Katarzyna Zajusz „70 lat od szkoły rolniczej do Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie 1945-2015” - 2016 r.
13. Natalia Maria Ruman: "Tradycja i tożsamość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Genius loci wielokulturowej ziemi pszczyńskiej w przestrzeni sacrum i profanum" - 2017 r.
14. praca zbiorowa: Stanisław Janosz, Mirella Lubecka, Urszula Ryguła: "Ks. Krystian Janko. Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie. Szkic do portretu." - 2018 r.Wydawnictwa promocyjne:
Powiat Pszczyński - album 2014 r.
Powiat Pszczyński - informator 2014 r.
Powiat Pszczyński na talerzu - 2013 r.
Powiat Pszczyński - bliżej natury, kulturalnie, rekreacja - 2013 r.
Powiat Pszczyński - atrakcje regionu - 2013 r.
Informator dla gminazjalistów - 2013 rok
Pszczyna 1922 Powrót Pszczyny do Polski - 2012 rok
Powiat Pszczyński od A do Z - 2012 rok
Informator dla gminazjalistów - 2012 rok
Folder o powiecie pszczyńskim - 2011 rok
Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim - 2010 rokPowiatowy Konkurs Potraw Regionalnych:

V Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych - 2011 r.
IV Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych - 2010 r.
III Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych - 2009 r.
II Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych - 2008 r.
I Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych - 2007 r.