Dla turystów - Informator

Wydawnictwa promocyjne powiatu

Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej:
1. Andrzej Złoty „Powiat Pszczyński w dawnej kartografii” - 2006 r.
2. Janusz Ryt „Bitwa Pszczyńska 1939” - 2007 r.
3. Jadwiga Uchyła-Zroski, Ryszard Solik „Wokół kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej” - 2008 r.
4. Barbara Sopot-Zembok „Obraz wsi pszczyńskiej w świetle testamentów chłopskich z połowy XIX wieku” - 2009 r.
5. Ewa Maria Ryguła „Pieczęcie gminne miejscowości powiatu pszczyńskiego od początku XVIII w. do 1939 r.” - 2009 r.
6. Halina Nocoń „Internat w Pszczynie i jego wychowankowie w latach 1923 - 1939" - 2010 r.
7. reprint publikacji Mieczysława Tobiasza "Pionierzy odrodzenia narodowego i politycznego na Śląsku (1763 - 1914)" - 2011 r.
8. Zygmunt Orlik "Pamiętny rok 1945 na ziemi pszczyńskiej" - 2012 r.
9. praca zbiorowa: Mirella Lubecka, Urszula Ryguła, Stanisław Janosz „Ks. Proboszcz Józef Kuczera 1913 - 1989" - 2013 r.
10. Grzegorz Sztoler "Pszczyna. Studia nad przestrzenią miejska do połowy XVI wieku" - 2014 r.
11. praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kieloch „Zapisane w dokumentach i w pamięci. Dzieje oświaty w Pielgrzymowicach” - 2015 r.
12. praca zbiorowa: Mirosława Bienioszek, Piotr Cygan, Elżbieta Czarnynoga, Grażyna Dobrowolska, Stanisław Janosz, Kinga Grygier, Ilona Irla-Kuna, Jarosław Kinalski, Bogusława Machalica, Michał Pudełko, Maria Rołka, Natalia Ruman, Urszula Ryguła, Magdalena Szczyrbowska, Ewa Wanot oraz Katarzyna Zajusz „70 lat od szkoły rolniczej do Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie 1945-2015” - 2016 r.
13. Natalia Maria Ruman: "Tradycja i tożsamość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Genius loci wielokulturowej ziemi pszczyńskiej w przestrzeni sacrum i profanum" - 2017 r.
14. praca zbiorowa: Stanisław Janosz, Mirella Lubecka, Urszula Ryguła: "Ks. Krystian Janko. Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie. Szkic do portretu." - 2018 r.

Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej Biblioteczka Ziemi Pszczyńskiej


Wydawnictwa promocyjne:
Powiat Pszczyński - album 2014 r.
Powiat Pszczyński - informator 2014 r.
Powiat Pszczyński na talerzu - 2013 r.
Powiat Pszczyński - bliżej natury, kulturalnie, rekreacja - 2013 r.
Powiat Pszczyński - atrakcje regionu - 2013 r.
Informator dla gminazjalistów - 2013 rok
Pszczyna 1922 Powrót Pszczyny do Polski - 2012 rok
Powiat Pszczyński od A do Z - 2012 rok
Informator dla gminazjalistów - 2012 rok
Folder o powiecie pszczyńskim - 2011 rok
Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim - 2010 rok

Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne Wydawnictwa promocyjne


Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych:
Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych

V Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych - 2011 r.
IV Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych - 2010 r.
III Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych - 2009 r.
II Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych - 2008 r.
I Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych - 2007 r.
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.