Dla turystów - Atrakcje

Sakralna architektura drewniana

Niegdyś niezwykle powszechne. Przez kilka wieków przewyższały nawet swoją liczbą świątynie murowane. Do naszych czasów przetrwało ich na terenie Górnego Śląska zaledwie kilkadziesiąt. O ile świeckie budowle drewniane można znaleźć przeważnie w skansenach, o tyle kościoły nadal pełnią swoją pierwotną funkcję. Są niezwykle cennymi dowodami historii: zarówno roboty ciesielskiej, jak i artystycznego kunsztu twórców zdobiących ich wnętrza.
Wszystkie kościółki drewniane znajdujące się na terenie powiatu pszczyńskiego należą do Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego, który na terenie naszego województwa ma ok 1060 km długości i obejmuje 93 obiekty oraz zespoły architektury drewnianej. Więcej informacji na temat szlaku można znaleźć na stronie:
www.slaskie.pl/szlak_architektury_drewnianej

Kościół pw. św. Mikołaja w Łące

Świątynia pochodzi z XVII wieku. Wyróżnia ją wolnostojąca wieża, usytuowana po wschodniej stronie budynku kościelnego. Dzwonnica ta jest jednym z najcenniejszych zabytków budownictwa sakralnego na Śląsku. W wieży, pełniącej funkcję dzwonnicy, znajduje się zabytkowy XV wieczny dzwon. We wnętrzu kościoła warto zatrzymać się przed barokowym ołtarzem głównym z olejnym obrazem Św. Mikołaja, biskupa z Mirry.

Kościół Św. Mikołaja w Łące Kościół Św. Mikołaja w Łące Kościół Św. Mikołaja w Łące Kościół Św. Mikołaja w Łące Kościół Św. Mikołaja w Łące


Kościół pw. św. Marcina w Ćwiklicach

Świątynia pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Zdaniem znawców, wnętrze kościoła skrywa najcenniejsze zabytki sztuki sakralne spośród kościołów drewnianych w najbliższej okolicy. Ściany świątyni zdobią między innymi XVIII wieczne polichromie.z wyposażenia na uwagę zasługują osiemnastowieczne , barokowe ołtarze oraz ambona i chrzcielnica w stylu rokoko. Ołtarz główny zdobiony jest bogatą polichromowaną snycerką. W ołtarzu XVII wieczny obraz z wizerunkiem patrona kościoła- Św. Marcina. W kaplicy dobudowanej do nawy, znajduje się bezcenny XV- wieczny tryptyk malowany, z wyobrażeniem Matki Boskiej z dzieciątkiem oraz świętych Stanisława i Marcina. Do kaplicy prowadzą od zewnątrz XVI- wieczne dębowe drzwi ze starego kościoła ozdobione okuciami.

Kośció św. Marcina w Ćwiklicach Kośció św. Marcina w Ćwiklicach Kośció św. Marcina w Ćwiklicach


Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grzawie

Świątynia zbudowana na początku XVI wieku. Jest to najcenniejszy obiekt drewnianej architektury sakralnej w regionie pszczyńskim , jeden z najcenniejszych na Śląsku. Drewniana, z wieżą o konstrukcji słupowej, na potężnych kłodach tzw. peckach. Ołtarz główny z obrazem głowy Św. Jana chrzciciela zdobiony jest dekoracją snycerską po bokach tradycyjne „ bramki” do ofiarowania , ołtarze boczne , ambona i piękny pozytyw- organy- wszystko to w stylu ludowego baroku.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grzawie Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grzawie Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grzawie Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grzawie


Kościół pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach

Drewniany, wzniesiony w latach 1675-1680 na miejscu wcześniejszej świątyni. Powiększony w latach 1908-1911. W pobliżu znajduje się dawna organistówka, miejsce urodzenia Karola Miarki, czołowego działacza narodowego na Górnym Śląsku w II połowie XIX wieku. Wnętrze kościoła, oświetlone dużą ilością okien jest przestrzenne i jasne wzbogacone nawą boczną , nietypową dla tego regionu. W kościele tym znajdują się polichromia o cechach ludowych. Z wyposażenia na szczególną uwagę zasługuje ołtarzyk boczny w stylu barokowym z obrazem olejnym przedstawiającym Trójcę Świętą ( XVIII wiek) oraz barokowa kazalnica z interesującą płaskorzeźbą , wyobrażającą Boga Ojca.

Kościół pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach Kościół pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach Kościół pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach Kościół pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach Kościół pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach


Kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej

Jest trzecią z kolei tutejszą świątynią drewnianą. Pochodzi z roku 1775 (kościół) i 1782 (wieża). Cały kościół otaczają podcienia, zamknięte do połowy wysokości poziomymi deskami. Wnętrze utrzymane jest w stylu barokowym. Cechą charakterystyczną jest empora , umieszczona na zachodniej ścianie nawy, przechodząca w głąb wnętrza wieży, której dużą część włączono do nawy. Zachowane jest jednorodne stylowo wyposażenie kościoła. Z XVIII wieku pochodzą: ołtarz główny, trzy ołtarze boczne, kazalnica, konfesjonał i chrzcielnica z wyobrażeniem anioła. Szczególnie interesujący jest ołtarz główny zdobiony bogatą polichromowaną snycerką, między innymi figury Św. Andrzeja i Piotra. W głównym ołtarzu znajduje się obraz patrona kościoła. Cennym zabytkiem jest ambona, na jej balustradzie widnieje malowidło przedstawiające „Sen Jakuba”.

Kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej Kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej Kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej Kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej


Kościół pw. św. Klemensa w Miedźnej

Zbudowany w XVII wieku, jest największą drewnianą świątynią w powiecie pszczyńskim. Posiada konstrukcję zrębową z sobotami i lisicami. Został oszalowany i pokryty gontem Nad nawą umieszczona jest wieżyczka sygnaturki z barokową latarnią , a od zachodu- wieża z izbicą i baniastym hełmem z latarnią. Wnętrze posiada barokowy wystrój z bogatą dekoracją (m. in. ołtarz główny tablicowy z bramkami i ława kolatorska z XVIII w). Za ołtarzem replika małego witraża z XV wieku.

Kościół pw. św. Klemensa w Miedźnej Kościół pw. św. Klemensa w Miedźnej Kościół pw. św. Klemensa w Miedźnej


Kościół pw. św. Barbary w Górze

Świątynia powstała prawdopodobnie w XVI wieku. Można w niej zobaczy trójboczne prezbiterium. Postawiono go pierwotnie jako kaplicę i w 1950 powiększono go do obecnego rozmiaru. Świątynię zbudowano na zrąb, a ściany wzmocniono lisicami. Dachy kościoła pokryte są gontem, a jego korpus obiega wieniec sobót. Od zachodu góruje nad budowlą wieża , wtopiona w bryłę kościoła nakryta namiotowym dachem.

Kościół pw. św. Barbary w Górze Kościół pw. św. Barbary w Górze Kościół pw. św. Barbary w Górze
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.