Spis numerów telefonów wewnętrznych

Sekretariat Starosty:
I piętro, pokój nr 35
Tel. 32 44 92 399
powiat@powiat.pszczyna.pl

Kancelaria:
poziom -1, pokój nr 011
Tel: 32 44 92 318

Wydział Komunikacji i Transportu: Grzegorz Kuś - naczelnik
parter, pokój nr 19, 23, 25
Tel: 32 44 92 319 - naczelnik
Tel: 32 44 92 321 - informacja, rejestracja pojazdów
Tel: 32 44 92 322 - rejestracja pojazdów
Tel: 32 44 92 349 - prawo jazdy
Tel: 32 44 92 368 - transport, ośrodki szkolenia kierowców
Tel: 32 44 92 390 - stacje diagnostyczne, zarządzanie ruchem
Fax: 32 44 92 344
komunikacja@powiat.pszczyna.pl

Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie
ul. Sokoła 10
Tel. 32 44 92 320 i 354 - dyspozytorzy
Tel. 32 44 92 355 - transport publiczny
dyspozytorcp@powiat.pszczyna.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: Adam Urbanek - naczelnik
parter, pokój nr 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16
poziom -1, pokój nr 018
Tel: 32 44 92 342 - naczelnik
Tel: 32 44 92 337
Tel: 32 44 92 341 - ewidencja gruntów
Tel: 32 44 92 367
Tel: 32 44 92 336 - mapa numeryczna
Tel: 32 44 92 340
Tel: 32 44 92 364
Tel: 32 44 92 348
Tel: 32 44 92 335 - gospodarka nieruchomościami
Tel: 32 44 92 370 - zasób geodezyjny
Tel: 32 44 92 338 - obsługa stron, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map
Tel: 32 44 92 339
Fax: 32 44 92 365
Fax: 32 44 92 346
geodezja@powiat.pszczyna.pl
nieruchomosci@powiat.pszczyna.pl

Wydział Oświaty: Krystyna Świerkot-Żmij - naczelnik
I piętro, pokój nr 39, 40
Tel: 32 44 92 309 - naczelnik
Tel: 32 44 92 308
Tel: 32 44 92 317
oswiata@powiat.pszczyna.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich: Dorota Garus - naczelnik
II piętro, pokój nr 48, 49
Tel: 32 44 92 331 - naczelnik
Tel: 32 44 92 333
Tel: 32 44 92 332 - kancelaria niejawna
Fax: 32 44 92 330
sprawy.obywatelskie@powiat.pszczyna.pl
kryzys@powiat.pszczyna.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych: Mariusz Maśka - naczelnik
Parter, pokój nr 5, 6
Tel: 32 44 92 362 - naczelnik
Tel: 32 44 92 312
Fax: 32 44 92 312
zamowienia@powiat.pszczyna.pl

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Maria Adamczyk - naczelnik
I piętro, pokój nr 41, 42
Tel: 32 44 92 314 - naczelnik
Tel: 32 44 92 313
Fax: 32 44 92 313
rolnictwo@powiat.pszczyna.pl

Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej: Kinga Pławecka-Bratek - naczelnik
parter, pokój nr 7, 8, 9
Tel: 32 44 92 311 - naczelnik
Tel: 32 44 92 310
Tel: 32 44 92 363
Fax: 32 44 92 345
promocja@powiat.pszczyna.pl

Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu: Elżbieta Baron - naczelnik
I piętro, pokój nr 27, 28, 29, 30
Tel: 32 44 92 324 - naczelnik
Tel: 32 44 92 323 - Skarbnik Powiatu Marek Dutkowski
Tel: 32 44 92 325
Tel: 32 44 92 326
Tel: 32 44 92 327 - kasa
Fax: 32 44 92 326
finanse@powiat.pszczyna.pl

Wydział Architektury i Budownictwa: Andrzej Chanek - naczelnik
Pszczyna, ul. Korfantego 6
Tel: 32 211 20 24
Fax: 32 211 20 24 w. 15
architektura@powiat.pszczyna.pl

Wydział Organizacyjny: Marcelina Jacek - naczelnik
I piętro, pokój nr 31, 32
Tel. 32 44 92 303 - Sekretarz Powiatu Szymon Sekta, I piętro, pokój nr 33
Tel: 32 44 92 304 - kadry
Tel: 32 44 92 306
Tel: 32 44 92 307
Tel: 32 44 92 371
Fax: 32 44 92 345
oraganizacyjny@powiat.pszczyna.pl

Wydział Kontroli i Zdrowia: Karolina Graca - naczelnik
I piętro, pokój nr 38
Tel: 32 44 92 366
Tel: 32 44 92 317
Fax: 32 44 92 345
kontrola@powiat.pszczyna.pl
zdrowie@powiat.pszczyna.pl

Referat ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych: Renata Sosna - kierownik
Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11 (wysoki budynek, obok kaplicy szpitalnej)
Tel: 32 44 92 378
niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Punkt Obsługi Klienta w Pszczynie

Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11 (wysoki budynek, obok kaplicy szpitalnej)
Tel: 32 44 92 378

Czynny w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godzinach: 8.00 - 14.00 (przerwa: 10.00 - 10.15)

Harmonogram na rok 2020: • 7 i 21 stycznia, • 4 i 18 lutego, • 3 i 17 marca, • 7 i 21 kwietnia, • 5 i 19 maja, • 2 i 16, czerwca, • 7 i 21 lipca, • 4 i 18 sierpnia, • 1 i 15 września, • 6 i 20 października, • 3 i 17 listopada, • 1 i 15 grudnia


Pełnomocnik Starosty ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Katarzyna Granda

parter, pokój nr 10
Tel. 32 44 92 398
k.granda@powiat.pszczyna.pl

Referat Informatyki: Tomasz Bołdys - kierownik
Tel: 32 44 92 352 - kierownik
Tel: 32 44 92 353
Tel: 32 44 92 351
Fax: 32 44 92 345
informatycy@powiat.pszczyna.pl

Biuro Rady Powiatu: Aleksandra Folek-Krupnik - kierownik
I piętro, pokój nr 46, 47
Tel: 32 44 92 316
Tel: 32 44 92 316 - Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Sadza
biurorady@powiat.pszczyna.pl

Audyt Wewnętrzny: Dorota Zywert
I piętro, pokój nr 38
Tel: 32 44 92 366
Fax: 32 44 92 345
audyt@powiat.pszczyna.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Edyta Raimann-Pryszcz
I piętro, pokój nr 26
Tel: 32 44 92 328
Fax: 32 44 92 328
konsument@powiat.pszczyna.pl

Zespół Radców Prawnych
I piętro, pokój nr 32
Tel: 32 44 92 305
Fax: 32 44 92 345

Rzecznik prasowy - Marcela Grzywacz
parter, pokój nr 10
tel. 32 44 92 379, 887 070 600
m.grzywacz@powiat.pszczyna.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Pszczynie:
Anna Nycz
Tel: 32 44 92 307
IOD@powiat.pszczyna.pl

Terenowy Punkt Paszportowy:
parter, pokój nr 2
Tel: 32 44 92 334