Spis numerów telefonów wewnętrznych

Sekretariat Starosty:
I piętro, pokój nr 35
Tel. 32 44 92 399
powiat@powiat.pszczyna.pl

Kancelaria:
poziom -1, pokój nr 011
Tel: 32 44 92 318

Wydział Komunikacji i Transportu: Grzegorz Kuś - naczelnik
parter, pokój nr 19, 23, 25
Tel: 32 44 92 319 - naczelnik
Tel: 32 44 92 321 - informacja, rejestracja pojazdów
Tel: 32 44 92 322 - rejestracja pojazdów
Tel: 32 44 92 349 - prawo jazdy
Tel: 32 44 92 368 - transport, ośrodki szkolenia kierowców
Tel: 32 44 92 390 - stacje diagnostyczne, zarządzanie ruchem
Fax: 32 44 92 344
komunikacja@powiat.pszczyna.pl

Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie
ul. Sokoła 10
Tel. 32 44 92 320 i 354 - dyspozytorzy
Tel. 32 44 92 355 - transport publiczny
dyspozytorcp@powiat.pszczyna.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: Adam Urbanek - naczelnik
parter, pokój nr 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16
poziom -1, pokój nr 018
Tel: 32 44 92 342 - naczelnik
Tel: 32 44 92 337
Tel: 32 44 92 341 - ewidencja gruntów
Tel: 32 44 92 367
Tel: 32 44 92 340
Tel: 32 44 92 364
Tel: 32 44 92 348
Tel: 32 44 92 335 - gospodarka nieruchomościami
Tel: 32 44 92 336 - gospodarka nieruchomościami
Tel: 32 44 92 370 - zasób geodezyjny, mapa numeryczna
Tel: 32 44 92 338 - obsługa stron, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map
Tel: 32 44 92 339
geodezja@powiat.pszczyna.pl
nieruchomosci@powiat.pszczyna.pl

Wydział Oświaty: Krystyna Świerkot-Żmij - naczelnik
I piętro, pokój nr 39, 40
Tel: 32 44 92 309 - naczelnik
Tel: 32 44 92 308
Tel: 32 44 92 317
oswiata@powiat.pszczyna.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich: Dorota Garus - naczelnik
II piętro, pokój nr 48, 49
Tel: 32 44 92 331 - naczelnik
Tel: 32 44 92 333
Tel: 32 44 92 332 - kancelaria niejawna
Fax: 32 44 92 330
sprawy.obywatelskie@powiat.pszczyna.pl
kryzys@powiat.pszczyna.pl

Wydział Inwestycji: Mariusz Maśka - naczelnik
Parter, pokój nr 5, 6
Tel: 32 44 92 362 - naczelnik
Tel: 32 44 92 312
Tel: 32 44 92 391
zamowienia@powiat.pszczyna.pl

Referat Zamówień Publicznych: Katarzyna Guzdek - kierownik
Parter, pokój 5, 6
Tel: 32 44 92 361
zamowienia@powiat.pszczyna.pl

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Maria Adamczyk - naczelnik
I piętro, pokój nr 41, 42
Tel: 32 44 92 314 - naczelnik
Tel: 32 44 92 313
Fax: 32 44 92 313
rolnictwo@powiat.pszczyna.pl

Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej: Kinga Pławecka-Bratek - naczelnik
parter, pokój nr 7, 8, 9
Tel: 32 44 92 311 - naczelnik
Tel: 32 44 92 310
Tel: 32 44 92 363
Fax: 32 44 92 345
promocja@powiat.pszczyna.pl

Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu: Elżbieta Baron - naczelnik
I piętro, pokój nr 27, 28, 29, 30
Tel: 32 44 92 324 - naczelnik
Tel: 32 44 92 323 - Skarbnik Powiatu Marek Dutkowski
Tel: 32 44 92 325
Tel: 32 44 92 326
Tel: 32 44 92 327 - kasa
Fax: 32 44 92 326
finanse@powiat.pszczyna.pl

Wydział Architektury i Budownictwa: Andrzej Chanek - naczelnik
Pszczyna, ul. Korfantego 6
Tel: 32 211 20 24
Fax: 32 211 20 24 w. 15
architektura@powiat.pszczyna.pl

Wydział Organizacyjny: Marcelina Jacek - naczelnik
I piętro, pokój nr 31, 32
Tel. 32 44 92 303 - Sekretarz Powiatu Szymon Sekta, I piętro, pokój nr 33
Tel: 32 44 92 304 - kadry
Tel: 32 44 92 306
Tel: 32 44 92 307
Tel: 32 44 92 371
Fax: 32 44 92 345
oraganizacyjny@powiat.pszczyna.pl

Wydział Kontroli i Zdrowia: Karolina Graca - naczelnik
Pszczyna, ul. Korfantego 6
Tel: 32 44 92 366
Tel: 32 44 92 317
Fax: 32 44 92 345
kontrola@powiat.pszczyna.pl
zdrowie@powiat.pszczyna.pl

Referat ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych: Renata Sosna - kierownik
Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11 (wysoki budynek, obok kaplicy szpitalnej)
Tel: 32 44 92 378
niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Punkt Obsługi Klienta w Pszczynie

Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11 (wysoki budynek, obok kaplicy szpitalnej)
Tel: 32 44 92 378

Czynny w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godzinach: 8.00 - 14.00 (przerwa: 10.00 - 10.15)

Harmonogram na rok 2020: • 7 i 21 stycznia, • 4 i 18 lutego, • 3 i 17 marca, • 7 i 21 kwietnia, • 5 i 19 maja, • 2 i 16, czerwca, • 7 i 21 lipca, • 4 i 18 sierpnia, • 1 i 15 września, • 6 i 20 października, • 3 i 17 listopada, • 1 i 15 grudnia


Pełnomocnik Starosty ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Katarzyna Granda

parter, pokój nr 10
Tel. 32 44 92 398
k.granda@powiat.pszczyna.pl

Referat Informatyki: Tomasz Bołdys - kierownik
Tel: 32 44 92 352 - kierownik
Tel: 32 44 92 353
Tel: 32 44 92 351
Fax: 32 44 92 345
informatycy@powiat.pszczyna.pl

Biuro Rady Powiatu: Aleksandra Folek-Krupnik - kierownik
I piętro, pokój nr 46, 47
Tel: 32 44 92 316
Tel: 32 44 92 316 - Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Sadza
biurorady@powiat.pszczyna.pl

Audyt Wewnętrzny: Dorota Zywert
I piętro, pokój nr 38
Tel: 32 44 92 366
Fax: 32 44 92 345
audyt@powiat.pszczyna.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Edyta Raimann-Pryszcz
I piętro, pokój nr 26
Tel: 32 44 92 328
Fax: 32 44 92 328
konsument@powiat.pszczyna.pl

Zespół Radców Prawnych
I piętro, pokój nr 32
Tel: 32 44 92 305
Fax: 32 44 92 345

Rzecznik prasowy - Marcela Grzywacz
parter, pokój nr 10
tel. 32 44 92 379, 887 070 600
m.grzywacz@powiat.pszczyna.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Pszczynie:
Anna Nycz
Tel: 32 44 92 307
IOD@powiat.pszczyna.pl

Terenowy Punkt Paszportowy:
parter, pokój nr 2
Tel: 32 44 92 334
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.