Powiat - Projekty unijne - Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej

Zaproszenie do złożenia oferty
23 maja 2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiat Pszczyński zaprasza do złożenia oferty na opracowanie analiz specyficznych, finansowo-ekonomicznych.
Ogłoszenie o wyniku zamówienia
11 czerwca 2018

Ogłoszenie o wyniku zamówienia

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm. z dnia 2017.08.24)
Zaproszenie do złożenia oferty
28 maja 2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiat Pszczyński zaprasza do złożenia oferty na opracowanie analiz specyficznych, finansowo-ekonomicznych.
W super pracowniach kształcimy super zawodowców!
15 maja 2018

W super pracowniach kształcimy super zawodowców!

Uczniowie szkoły rolniczej i samochodowej uczą się w dziewięciu nowych pracowniach do nauki zawodu, które powiat pszczyński uruchomił za niemal 2,8 mln zł.
Wynik zapytania ofertowego
26 kwietnia 2018

Wynik zapytania ofertowego

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z dnia 2017.08.24)
Zaproszenie do złożenia oferty
17 kwietnia 2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiat Pszczyński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie tablic pamiątkowych, naklejek oraz tabliczek na drzwi.
Informacja o wybranym wykonawcy
14 lutego 2018

Informacja o wybranym wykonawcy

Powiat Pszczyński informuje, że w ramach zamówienia dotyczącego dostawy i instalacji urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: AKTIN.
Ogłoszenie o zamówieniu
30 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie.
Wynik postępowania przetargowego
2 stycznia 2018

Wynik postępowania przetargowego

Powiat Pszczyński informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dotyczące przetargu nieograniczonego nr postępowania IZ.272.13.2017 na realizację zamówienia: "Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie”, ogłoszonego w BZP w dniu 07.10.2017 pod nr Dz.U. 2017/S 193-395627.