Powiat - Projekty unijne - Plener fotograficzny "Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów"

10 marca 2014

„Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów” otrzymał dofinansowanie!

Powiat Pszczyński otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 35 tys. zł na realizację projektu „Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Logo - Euroregion Beskidy
Przedmiotem naszego projektu, realizowanego w partnerstwie z Fotoklubem Jablunkov z Czech, jest przede wszystkim plener fotograficzny, podczas którego fotografowie z Polski (10 osób) i Czech (10 osób) na fotografiach uwieczniać będą niebanalne i różnorodne miejsca powiatu pszczyńskiego.
Plener, który zaplanowany jest na 24-27.04.2014 r. obejmować będzie również warsztaty, podczas których uczestnicy pleneru zapoznają się z technikami fotografowania.
Na zakończenie projektu wydana zostanie wyjątkowa publikacja, prezentująca zbiór fotografii powstałych podczas pleneru.
Ponadto w ramach projektu na przełomie lipca/sierpnia 2014 r. planuje się zorganizować wernisaż poplenerowy, na którym zaprezentowane zostaną wybrane zdjęcia powstałe podczas pleneru.

W najbliższym czasie na stronie internetowej powiatu ogłoszony zostanie nabór do projektu.

Termin realizacji projektu: luty 2014-wrzesień 2014
Koszt całkowity projektu: 9.298,25 Euro
Wartość dofinansowania projektu: 8833,34 Euro
w tym:
- z EFRR: 7903,51 euro
- z budżetu państwa: 929,83 euro

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013