Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
24 września 2013

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości
6 sierpnia 2013

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z późn. zm.) oraz §25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 roku, poz. 2108 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości.
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości
14 maja 2013

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z późn. zm.) oraz §25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 roku, poz. 2108 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości.
Starosta Pszczyński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
9 kwietnia 2013

Starosta Pszczyński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
Starosta Pszczyński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
25 marca 2013

Starosta Pszczyński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
21 marca 2013

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Stara Wieś
12 marca 2013

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Stara Wieś

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Wieś, na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i ul. Wiśniowej. Nieruchomość oznaczona jest jako działka ewidencyjna nr 1177/24 i ma powierzchnię 0,3208ha. Prowadzona jest dla niej księga wieczysta nr KA1P/00077875/1. Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 2MWII - tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego. Cena wywoławcza: 388 457,00 zł Wysokość wadium: 40 000,00 zł Termin przetargu: 08.04.2013 r.
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
20 grudnia 2012

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.
Informacja o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
22 sierpnia 2012

Informacja o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Pszczyńskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Wola, gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie.