Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Nieruchomości przewidziane do sprzedaży

Nieruchomości przewidziane do sprzedaży
27 maja 2015

Nieruchomości przewidziane do sprzedaży

Niezabudowane nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, położone przy ul. Aleja II, w obrębie ewidencyjnym Goczałkowice (km. 1), gmina Goczałkowice-Zdrój, powiat pszczyński, województwo śląskie, oznaczone geodezyjnie jako działki: nr 4313/72 o powierzchni 0,1088 ha oraz nr 4314/72 o powierzchni 0,1111 ha.