Powiat - Projekty unijne - Przebudowa układu komunikacyjnego przy POSiR

Powiat Pszczyński otrzymał dofinansowanie na kolejną inwestycję!
11 września 2013

Powiat Pszczyński otrzymał dofinansowanie na kolejną inwestycję!

Powiat Pszczyński otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie” w ramach Podziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2007-2013.