Powiat - Projekty unijne - Przebudowa układu komunikacyjnego przy POSiR

30 września 2014

Mamy nowy, bezpłatny parking w centrum Pszczyny

Zakończyły się roboty związane z budową parkingu przy hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie i warsztatach szkolnych. Do dyspozycji oddano 59 miejsc postojowych.

Powiat Pszczyński zakończył realizację inwestycji w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie” realizowanego w ramach Podziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach inwestycji przebudowano układ komunikacyjny wokół hali POSiR w Pszczynie i obiektów sąsiednich, tj. warsztatów PZS nr 1 i ZS nr 3 Specjalnych. Powstało 59 miejsc parkingowych, nowe drogi wewnętrzne, place rekreacyjne, ciągi piesze oraz bulodrom, w całości oświetlone energooszczędnym systemem latarni. Urządzono nowe trawniki, nasadzono drzewa i krzewy, wyposażono obiekt w elementy małej architektury. Całość prac objęła blisko 7,5 tys. m kw.

- To kolejne miejsca parkingowe w centrum Pszczyny. Będą z nich mogli korzystać turyści odwiedzający nasz region, a także uczestnicy imprez sportowych i turystycznych, organizowanych przez jednostki Powiatu Pszczyńskiego. Samochód będą mogli tam zostawić również działkowicze z pobliskich ogrodów działkowych. Postój na nowym parkingu jest całkowicie bezpłatny - mówi starosta pszczyński Paweł Sadza.

Przebudowa układu komunikacyjnego wokół hali POSiR kosztowała 1 006.398,90 zł, z czego 806.676,16 zł Powiat Pszczyński pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl