Powiat - Projekty unijne - Przebudowa układu komunikacyjnego przy POSiR

1 września 2014

Finalizacja prac budowlanych wokół POSiR-u

Trwa finalizacja prac budowlanych w obrębie hali sportowej i budynku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych, które są realizowane w ramach projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2007-2013.

Planowanie zakończenie inwestycji szacowane jest na 15 września br.

W ramach projektu przebudowany został teren w rejonie Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie - powstanie m.in. parking na 59 miejsc postojowych, bulodrom, wykonana zostanie droga wewnętrzna, place rekreacyjne, ciągi piesze, a także zagospodarowane zostaną tereny zielone wraz z małą architekturą.

Logo - RPOProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013