Powiat - Projekty unijne - Przebudowa układu komunikacyjnego przy POSiR

9 kwietnia 2014

Ruszyły prace przy budowie parkingu!

Trwają intensywne prace budowlane w związku z realizacją projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2007-2013.

Logo - RPO

W pierwszej kolejności powstaną 34 miejsca parkingowe i droga wewnętrzna w rejonie ul. Bogedaina. Następnie prace obejmą teren w obrębie hali sportowej i budynku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych.
Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2014.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013