Powiat - Projekty unijne - Przebudowa układu komunikacyjnego przy POSiR

26 marca 2014

Powiat buduje - kolejny parking w Pszczynie!

Powiat Pszczyński pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

Logo - RPO
Za kwotę ponad 880 000 zł rusza przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Bogedaina dla kompleksu sportowego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji i obiektów sąsiednich w Pszczynie.
W poniedziałek 24 marca br. starosta pszczyński Paweł Sadza wraz z wicestarostą Grzegorzem Nogłym przekazali plac budowy firmie NOVUM INVEST SILESIA Spółka z o.o. Sp. K. z Katowic, która wygrała przetarg.
W ramach przedmiotowego zadania powstaną m.in. parkingi samochodowe na 59 miejsc, drogi wewnętrzne, chodniki, place rekreacyjne, bulodrom - tor do gry w bule oraz zagospodarowane zostaną tereny zielone. Projekt obejmuje również wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz kanalizacji deszczowej.

- Do tej pory zrealizowano ponad 80 zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Cieszę się, bo kwota pozyskanych środków w tej kadencji to już ponad 42 mln zł - powiedział starosta pszczyński Paweł Sadza.

Termin zakończenia realizacji inwestycji to 15 września 2014 r.