Powiat - Projekty unijne - Przebudowa układu komunikacyjnego przy POSiR

28 lutego 2014

Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR

W dniu 20 lutego br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania ”Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie”.

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane drogi wewnętrzne, parkingi na 59 miejsc, ciągi piesze, place rekreacyjne. Przy kompleksie sportowym powstanie bulodrom oraz zostaną zagospodarowane tereny zielone. Projekt obejmuje również wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz kanalizacji deszczowej.
Na realizację przedmiotowej inwestycji Powiat Pszczyński pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć tutaj:
przetargi.powiat.pszczyna.pl/?page=show&pid=495

Logo - RPO

Parking

Projekt