Powiat - Projekty unijne - Kariera i Kompetencje - K2

Powiat pszczyński bierze udział w projekcie wartym ponad 7,5 mln zł
19 sierpnia 2016

Powiat pszczyński bierze udział w projekcie wartym ponad 7,5 mln zł

Zarząd województwa śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego. Na liście znalazł się projekt, który powiat pszczyński zrealizuje wspólnie z trzema innymi samorządami, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego.