Powiat - Projekty unijne - Kariera i Kompetencje - K2

30 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia: Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie.

EFRR, EFS

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085017