Powiat - Projekty unijne - Kariera i Kompetencje - K2

2 września 2016

Uczniowie i nauczyciele z pszczyńskich „zawodówek” podniosą swoje kwalifikacje

1 września partnerzy zaangażowani w realizację projektu pn. „Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” podpisali porozumienie o współpracy. Wartość realizowanego wspólnie projektu wynosi ponad 7,5 mln zł.

Podpisanie umowyUmowę partnerską podpisali starosta pszczyński Paweł Sadza oraz członek zarządu Grzegorz Nogły

Projekt skierowany jest do 456 uczniów z 11 szkół i placówek kształcenia zawodowego z powiatu pszczyńskiego, powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Bytomia oraz gminy Pawłowice. Uczniowie i nauczyciele w trakcie jego realizacji będą mogli podnosić swoje umiejętności i uzyskiwać kwalifikacje zawodowe dzięki ścisłej współpracy szkół z pracodawcami oraz poprzez udział w stażach, wizytach studyjnych, certyfikowanych kursach czy szkoleniach zawodowych. Powiat pszczyński realizuje projekt wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, miastem Bytom, gminą Pawłowice oraz partnerami Landster Business Development Center i Syntea S.A

- To kolejny etap wdrażania strategii Katowickiej Strefy - dopasowania zasobów rynku pracy do oczekiwań pracodawców. Dla uczniów będzie okazją, aby niejednokrotnie po raz pierwszy, zetknąć się z rynkiem pracy. Z kolei nasi inwestorzy będą mogli zaprezentować swoje wymagania względem pracowników, lecz równocześnie pomogą je uczestnikom spełnić - powiedział Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. - Jestem przekonany, że projekt przyniesie obustronne korzyści. Po ukończeniu nauki ci młodzi ludzie będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami rynku pracy, który obecnie oferuje dużo możliwości, lecz jednocześnie wymaga coraz większej specjalizacji. Wyposażeni w pożądaną wiedzę i umiejętności łatwiej się na nim odnajdą - dodał.

W powiecie pszczyńskim głównymi beneficjentami projektu są dwie szkoły: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2.

- Zależy nam, aby młodzież z naszego powiatu miała łatwiejszy start w życiu zawodowym, w związku z tym staramy się dostosowywać oferty naszych szkół do aktualnych potrzeb rynku pracy. W ciągu ostatnich czterech lat otworzyliśmy 11 nowych kierunków - mówi starosta Paweł Sadza. - W powiecie pszczyńskim jest duże zapotrzebowanie na fachowców. Chcemy, aby nasi absolwenci kończyli szkołę mając solidną, praktyczną wiedzę, a dzięki udziałowi w projekcie ich szanse na rynku pracy będą większe- podkreśla.