Jak załatwić sprawę?

Uzgodnienia projektów (Narady koordynacyjne)

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / poziom -1, pokój nr 018

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30


Czynności związane z uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu w danym powiecie wiążą się z oddaniem projektu w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości, której robota dotyczy.

W celu złożenia projektu do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej należy przedłożyć następujące dokumenty:
- wniosek o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej - do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=72&menu=&mod=site&id=72&rok=&miesiac=&id=429&t=429)
- mapa orientacyjna;
- mapy z projektem - projekt wkreślony na 2 oryginały aktualnej mapy do celów projektowych lub sporządzony na "planie sytuacyjnym" sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
na mapach wymagane są:
- wkreślony obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego,
- punkty osnowy geodezyjnej,
- przebieg dotychczas uzgodnionych projektów na naradach koordynacyjnych
- wykaz współrzędnych projektowanych urządzeń (edytowalny plik .txt (kolejność: numer x y) na płycie CD lub plik .dxf, .dwg wpasowany w obowiązujący układ współrzędnych „2000";
- opcjonalnie uzgodnienia branżowe, warunki przyłączenia lub dodatkowe dokumenty mogące mieć znaczenie dla uzgadnianego projektu

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
Wnioski przyjmowane są do piątku poprzedzającego naradę koordynacyjną do godziny 14.00. Terminy narad dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=72&menu=&mod=site&id=72&rok=&miesiac=&id=429&t=429

KROK 2.
Złóż dokumentację w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.

OPŁATY:
1. Sieć uzbrojenia terenu:
- pierwsza sieć /bez względu na długość i ilość odcinków/ 150,00 zł
- każda kolejna sieć 105,00 zł

2. Przyłącza:
- pierwszy rodzaj przyłączy 105,00 zł
- każdy kolejny rodzaj przyłącza 73,50 zł

Wpłat z tytułu opłaty za naradę koordynacyjną można dokonać przed terminem narady na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10 a potwierdzenie okazać lub przesłać e-mailem na adres zudp@powiat.pszczyna.pl
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001

Sprawy nieopłacone przed naradą koordynacyjną nie będą rozpatrywane.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku zostaje wyznaczony termin narady koordynacyjnej i po naradzie wnioskodawca otrzymuje odpis z narady koordynacyjnej.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Sugeruje się okazanie dokumentacji do sprawdzenia przed złożeniem na naradzie koordynacyjnej
2. Nie jest konieczne załączanie pełnomocnika od inwestora
3. Kontakt: tel. (32) 44 92 364
Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, pokój nr 018 (poziom -1, obok biura ubezpieczeń) zudp@powiat.pszczyna.pl

Pliki do pobrania

Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste! W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki.

Jak do nas trafić?