Jak załatwić sprawę?

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Powiatowy Zarząd Dróg /

Pojazdem nienormatywnym jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi, wymiary lub masa są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi.

KROK 1
Wypełnij druk odpowiedniego wniosku:
Wnioski o zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych


KROK 2
Dokonaj opłaty za wydanie zezwolenia na rachunek: Bank Spółdzielczy Pszczyna 81 8448 0004 0009 2294 2027 0006

Stawki opłat za wydanie zezwolenia:

Kategoria I:
- 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
- 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Katategoria II:
- 100 zł

Kategoria III:
- 200 zł dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
- 400 zł dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 1.200 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
- 2.000 zł dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.


KROK 3
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Wniosek na przejazd kat I do 7 dni roboczych.
2. Wniosek na przejazd kat II oraz III do 3 dni roboczych.

Kontakt: tel. 32/212 80 68 wew. 103

Pliki do pobrania

Jak do nas trafić?