Jak załatwić sprawę?

Wyłączenie gruntu produkcji rolniczej

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 15

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30


Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej dokonać można w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

1. W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej (przykładowy wniosek do pobrania poniżej);
- oryginał mapy do celów projektowych lub wyrys z mapy zasadniczej wraz z wkreślonym terenem do wyłączenia z produkcji rolniczej;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy;
- 1 egzemplarz zagospodarowania działki wraz z bilansem terenu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej.
2. W przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej:
- o powierzchni przekraczającej 0.05 ha - dla 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- o powierzchni przekraczającej 0.02 ha - dla 1 lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub
- na cele inne niż mieszkalne
w decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, wnioskodawca zostanie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o naliczenie opłat i należności rocznych (przykładowy wniosek do pobrania poniżej)

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
Udaj się do pokoju nr 15 na parterze.

KROK 2.
Dokumenty można również:
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
- złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, na parterze.

OPŁATY:
- Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej.
- W przypadku działania przez pełnomocnika, opłata skarbowa od każdego udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17zł.
- Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10:
ING Bank Śląski w Pszczynie
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
- Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dołączyć do wniosku.
- Opłaty i należności roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej określa art. 12 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego - w terminie 14 dni od doręczenia decyzji (po upływie tego terminu decyzja staje się ostateczna)

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 340

Pliki do pobrania

Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste! W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki.

Jak do nas trafić?