Jak załatwić sprawę?

Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30


Zmianę danych oraz adnotacji w dowodzie rejestracyjnym można dokonać jedynie w urzędzie, który wydał dowód rejestracyjny. Jeżeli następuje zmiana danych znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może być konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego lub rejestracja pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania.

W celu dokonania odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, należy przedłożyć w każdym przypadku:
- dowód rejestracyjny;
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
Sprawdź, czy posiadasz odpowiednie do danej adnotacji dokumenty, tj.:
- w przypadku wpisania adnotacji o zasilaniu pojazdu gazem: faktura lub rachunek za montażu gazu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej;
- w przypadku wpisania lub wykreślenia adnotacji dotyczącej: „HAK”, „TAXI”, „L”, VAT-1 (od 1 do 2), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (adnotacja PIT) lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (adnotacja CIT), a także w przypadku wykreślenia adnotacji „GAZ”: oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania dodatkowego ze stacji kontroli pojazdów;
- w przypadku zmiany nazwiska lub adresu właściciela lub współwłaściciela: dowód osobisty z aktualnymi danymi osobowymi lub urzędowe potwierdzenie zmiany nazwiska (np. akt małżeństwa) oraz / lub potwierdzenie zameldowania na nowy adres z Urzędu Miasta lub swojego Urzędu Gminy;
- w przypadku zmiany rodzaju pojazdu: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe wystawione przez stację kontroli pojazdów oraz oświadczenie wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzające dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów;
- w przypadku zmiany parametrów technicznych: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dodatkowym, potwierdzającym prawidłowość dokonanych zmian oraz w przypadku zmian dopuszczalnych mas i nacisków osi - oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Pobierz bilet w BILETOMACIE i oczekuj na zaproszenie do wskazanego stanowiska rejestracji pojazdów.
Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste! W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o wpisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz go poniżej.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji.

Pamiętaj ! Zabierz ze sobą kartę pojazdu.
Pamiętaj ! Sprawę dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu może załatwić jeden z właścicieli.


Opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wynosi:
54,50 zł - w przypadku wszystkich pojazdów.

Wpłat z tytułu w/w opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się, sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Dokonanie adnotacji nie podlega opłacie.

W przypadku zmiany danych, powodujących konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego, tj.:
- zmiana nazwiska i / lub adresu właściciela
- zmiana rodzaju pojazdu
- zmiana niektórych parametrów technicznych (np. pojemność, moc silnika przy wymianie silnika)

Urząd zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu z adnotacją „zgłoszono zmianę danych” do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego.Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na 2 osoby lub więcej, to przychodzą do urzędu obie osoby (lub wszyscy) lub jedna z pisemnym upoważnieniem od drugiej (od pozostałych).

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.


Pamiętaj ! „Stary” dowód rejestracyjny (ważny max. 30 dni od dnia „zgłoszenia zmiany danych” ), podlega zwrotowi w dniu odbioru „nowego” dowodu rejestracyjnego.

Pliki do pobrania

Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!

Jak do nas trafić?