Jak załatwić sprawę?

Odbiór prawa jazdy

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 23

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30


W ramach podwyższenia jakości usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie od dnia 01 czerwca 2012 r. funkcjonuje System Wysyłania Powiadomień SMS / E - mail.

Każda osoba ubiegająca się o wydanie / wymianę prawa jazdy zostanie powiadomiona krótką wiadomością o tym, że dokument jest gotowy do odbioru. Usługa jest bezpłatna, a warunkiem skorzystania z niej jest podanie we wniosku o wydanie krajowego prawa jazdy, numeru telefonu komórkowego lub adresu e - mail. Usługa nie obejmuje numerów telefonów stacjonarnych.

KROK 1.
Po otrzymaniu SMS lub wiadomości E - mail, zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Pobierz bilet w BILETOMACIE i oczekuj na zaproszenie do wskazanego stanowiska „Odbiór prawa jazdy”.
Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste! W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki.

[b]UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

[/b]
KROK 3.
Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
- bezpośrednio w Wydziale Komunikacji i Transportu
- za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego dokumentu)
- w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się, sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Dokument prawa jazdy jest zamawiany u producenta po uiszczeniu opłaty.

Opłata za prawo jazdy wynosi:
od 100,50 zł w zależności od ilości posiadanych kategorii-
w tytule opłaty należy wpisać
„opłata za prawo jazdy”
dla …….. (imię i nazwisko)
Wpłat z tytułu w/w opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do pełnomocnictwa.

„Stare” prawo jazdy podlega zwrotowi w dniu odbioru „nowego” prawa jazdy.

Pod adresem: info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html można samodzielnie znaleźć informację o stanie produkcyjnym prawa jazdy.

Pliki do pobrania

Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!

Jak do nas trafić?