Jak załatwić sprawę?

Wydanie zaświadczenia

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30


Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1. została zgubiona, skradziona lub zniszczona karta pojazdu, a pojazd „idzie” do sprzedaży;
2. został zgubiony, skradziony lub zniszczony dowód rejestracyjny, a pojazd „idzie” do sprzedaży;
3. konieczne jest udokumentowanie np. ubezpieczycielowi faktu posiadania lub nieposiadania pojazdu.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Jeżeli dotychczasowy właściciel zgłosił już w urzędzie sprzedaż pojazdu, zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, może być wystawione tylko na wniosek aktualnego właściciela/ współwłaściciela pojazdu lub osoby pisemnie upoważnionej.

KROK 1.
Zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Pobierz bilet w BILETOMACIE i oczekuj na zaproszenie do wskazanego stanowiska rejestracji pojazdów.
Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste! W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki.
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3.
W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu do rejestracji pojazdu w innym urzędzie załatwiane jest „od ręki” przez pracownika.

Wniosek musi zawierać oświadczenie podpisane przez właściciela / współwłaściciela w sprawie utraty, kradzieży lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.
Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Opłata za wydanie zaświadczenia:
17,00 zł - w przypadku wszystkich pojazdów.
Wpłat z tytułu wydania zaświadczenia można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w takich sytuacjach termin odbioru zaświadczenia jest uzgadniany z pracownikiem urzędu przy złożeniu wniosku.

Pliki do pobrania

Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!

Jak do nas trafić?