Jak załatwić sprawę?

Wtórnik karty pojazdu

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30


Karta pojazdu jest dokumentem wydawanym dla każdego pojazdu samochodowego (z wyjątkiem pojazdu zabytkowego), który jest po raz pierwszy rejestrowany w kraju od 1.07.1999 r. Dla pojazdu nowego ma obowiązek wydać kartę pojazdu producent lub importer pojazdu, w pozostałych przypadkach karta jest wydawana w urzędzie.

Wtórnik karty pojazdu można wydać w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty pojazdu. W przypadku kradzieży karty pojazdu nie jest konieczne uzyskanie zaświadczenia z Policji. Jeżeli została zagubiona karta pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu urząd może wydać wtórnik karty po przedstawieniu przez właściciela pisemnej informacji od producenta lub importera.

Jeżeli karta pojazdu została utracona przed dokonaniem rejestracji pojazdu na nowego właściciela, wtórnik karty pojazdu zostanie wydany w urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania właściciela. Warunkiem jest przedstawienie wydanego przez urząd, który po raz ostatni zarejestrował pojazd, zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dokumencie.

KROK 1.
Zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Pobierz bilet w BILETOMACIE i oczekuj na zaproszenie do wskazanego stanowiska rejestracji pojazdów.
Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste! W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki.

UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3.
Należy pamiętać, że wniosek musi zawierać oświadczenie podpisane przez właściciela / współwłaściciela w sprawie utraty lub kradzieży karty pojazdu. Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.

Sprawę wtórnika dowodu rejestracyjnego może załatwić jeden z właścicieli, składając oświadczenie, iż działa za zgodą współwłaścicieli.

Opłata za wydanie wtórnika karty pojazdu:
75,50 zł - w przypadku wszystkich pojazdów.

Wpłat z tytułu w/w opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się, sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Przy odbiorze wtórnika karty pojazdu, należy mieć ze sobą dowód rejestracyjny.

Pliki do pobrania

Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!

Jak do nas trafić?