Jak załatwić sprawę?

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30


Wtórnik dowodu rejestracyjnego można wydać w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego. W przypadku kradzieży dowodu rejestracyjnego nie jest konieczne uzyskanie zaświadczenia z Policji.

Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.
Składając wniosek wnioskodawca musi okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz w przypadku utraty dowodu osobistego należy uzyskać nowy dowód lub potwierdzenie zameldowania z Urzędu Miasta lub swojego Urzędu Gminy.
Jeżeli w Centralnej Ewidencji Pojazdów nie widnieje informacja o ważnym terminie kolejnego badania technicznego, to konieczne będzie przed rozpoczęciem załatwiania sprawy w urzędzie uzyskanie odpisu z ostatniego badania technicznego w stacji kontroli pojazdów.

KROK 1.
Zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Pobierz bilet w BILETOMACIE i oczekuj na zaproszenie do wskazanego stanowiska rejestracji pojazdów.
Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste! W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki.

UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w domu i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz poniżej.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji.

KROK 4.
Należy pamiętać, że wniosek musi zawierać oświadczenie podpisane przez właściciela / współwłaściciela w sprawie utraty lub kradzieży dowodu rejestracyjnego.

Pamiętaj ! Zabierz ze sobą kartę pojazdu.
Pamiętaj ! Sprawę wtórnika dowodu rejestracyjnego może załatwić jeden z właścicieli, składając oświadczenie, iż działa za zgodą współwłaścicieli.


Opłata za wydanie wtórnika dowodu wynosi:
73,50 zł - w przypadku wszystkich pojazdów.

Wpłat z tytułu w/w opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się, sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Pamiętaj ! Po zarejestrowaniu pojazdu właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne max. 30 dni), które podlega zwrotowi w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Pliki do pobrania

Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!

Jak do nas trafić?