Jak załatwić sprawę?

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30


Pojazd może być zarejestrowany jako zabytkowy, jeżeli jest wpisany do rejestru zabytków lub jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub w inwentarzu muzealiów.

Dla pojazdu zabytkowego nie wydaje się karty pojazdu.

Pojazd zabytkowy można zarejestrować pomimo braku dowodu rejestracyjnego, w takiej sytuacji właściciel składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że nie jest w posiadaniu dowodu rejestracyjnego - nie zwalnia to jednak właściciela od przedstawienia innych wymaganych dokumentów, jak np. dowodów własności (umów, faktur, postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie).

W celu zarejestrowania pojazdu zabytkowego, należy przedłożyć następujące dokumenty:
- Oświadczenie, jeśli właściciel pojazdu nie posiada dowodu rejestracyjnego;
- Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub w inwentarzu muzealiów;
- Zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego;
- Pozostałe dokumenty są wymagane takie, jak zgodnie z procedurą postępowania odpowiednio dla: rejestracji pojazdu z zagranicy lub przerejestrowanie pojazdu.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Pobierz bilet w BILETOMACIE i oczekuj na zaproszenie do wskazanego stanowiska rejestracji pojazdów.
Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste! W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki.

UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3.
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o rejestrację w domu lub już rejestrowałeś/aś pojazd i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz go poniżej.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji.

Opłata za rejestrację wynosi:
200,50 zł - w przypadku samochodu osobowego i ciężarowego
131,50 zł - w przypadku motoroweru / motocykla / ciągnika rolniczego / przyczepy / naczepy

Wpłat z tytułu w/w opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli pojazd ma być zarejestrowany na 2 osoby lub więcej, to przychodzą do urzędu obie osoby (lub wszyscy) lub jedna z pisemnym upoważnieniem od drugiej (od pozostałych).

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Aby dojechać do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, można otrzymać tablice tymczasowe.

Pliki do pobrania

Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!

Jak do nas trafić?