Jak załatwić sprawę?

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy kupionego za granicą

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30


Rejestracji pojazdu dokonuje się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania właściciela (dla osób prawnych: siedziby).
W celu zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy, należy do rejestracji przedłożyć dokumenty otrzymane przy zakupie, tj.:
- Umowa kupna-sprzedaży / Faktura zakupu / Rachunek, itp. wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego, jeśli jest w obcym języku;
- Dowód rejestracyjny - należy pamiętać, że właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów
- Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej;
- Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z krajów UE - dotyczy samochodu osobowego, "czterokołowca" lub "czterokołowca lekkiego";
- Tablice rejestracyjne zgodne z zagranicznym dowodem rejestracyjnym lub oświadczenie sprowadzającego pojazd, że pojazd został sprowadzony do kraju bez tablic rejestracyjnych;
- Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub ważne badanie techniczne w dowodzie rejestracyjnym zagranicznym - zgodne z przepisami obowiązującymi w naszym kraju;
- Dowód wpłaty opłaty recyklingowej w wys. 500 zł (dot. pojazdów do 3,5 t):
1) pojazdy, które zostały wprowadzone na terytorium RP po dniu 1 stycznia 2016 r. nie podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty recyklingowej;
2) pojazdy wprowadzone na terytorium RP do końca 2015 r. podlegają opłacie recyklingowej, która nadal jest wymagana na zasadach obowiązujących do końca 2015 r. i dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Wpłacającym opłatę recyklingową ma być osoba wprowadzająca pojazd na terytorium RP, inaczej opłata będzie nieważna.


Nr rachunku bankowego:
NFOŚiGW - BGK III Oddział Warszawa
nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
WAŻNE ! Na przelewie trzeba wpisać numer VIN !

Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli pojazd posiada aktualny przegląd techniczny okresowy, ale w dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do rejestracji pojazdu lub gdy z przedstawionych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym, albo narusza wymagania ochrony środowiska - przed złożeniem wniosku o rejestrację należy uzupełnić dokumenty o zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym.

WAŻNE! W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, aby dojechać do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego: okresowego lub dodatkowego, może być konieczne uzyskanie najpierw tablic tymczasowych na dojazd na przegląd techniczny Sprawdź, jak uzyskać tablice tymczasowe w procedurze „tablice tymczasowe”.

Możliwa jest rejestracja warunkowa pojazdu bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Brakujący dokument (lub dokumenty) należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rejestracji warunkowej.

Wniosek w/s akcyzy lub odprawy celnej należy złożyć w Urzędzie Celnym przed zgłoszeniem się do rejestracji pojazdu.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, którego właściciel wystąpi o tablice tymczasowe na dojazd do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego, niemożliwa jest rejestracja warunkowa.

KROK 1
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się z do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2
Pobierz bilet w BILETOMACIE i oczekuj na zaproszenie do wskazanego stanowiska rejestracji pojazdów.
Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste! W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki.

UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o rejestrację w domu lub już rejestrowałeś/aś pojazd i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz go poniżej.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą ważny dowód osobisty.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji.

Opłata za rejestrację wynosi:
256,00 zł - w przypadku samochodu osobowego i ciężarowego / ciągnika siodłowego
197,00 zł - w przypadku motocykla
121,50 zł - w przypadku ciągnika rolniczego / przyczepy / naczepy
111,50 zł - w przypadku motoroweru

Wpłat z tytułu w/w opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli pojazd ma być zarejestrowany na 2 osoby lub więcej, to przychodzą do urzędu obie osoby (lub wszyscy) lub jedna z pisemnym upoważnieniem od drugiej (od pozostałych).

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Pamiętaj ! Po zarejestrowaniu pojazdu właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne max. 30 dni), które podlega zwrotowi w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Pamiętaj ! Po zarejestrowaniu pojazdu należy go w tym samym dniu ubezpieczyć i ubezpieczenie OC mieć do wglądu w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Pliki do pobrania

Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!

Jak do nas trafić?