Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy kupionego za granicą

Wydział Komunikacji i Transportu / parter, pokój nr 25

Ze względu na pandemię koronawirusa, aby załatwić sprawę w urzędzie, należy wcześniej zarezerwować wizytę:

 1. Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Terenowy Punkt Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Wizyta w urzędzie w celu załatwienia spraw w tych wydziałach możliwa wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu za pomocą e-kolejki:

  Rezerwacja może być dokonana:

  • najwcześniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
  • najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty
  • termin wizyty musi zostać potwierdzony, do 1 godz. od zarezerwowania poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA. W przypadku, gdy email nie został znaleziony w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder SPAM
  • prawidłowo dokonana rezerwacja zostanie potwierdzona informacją wysłaną na podany adres mailowy
  • do stanowiska należy zgłosić się z biletem (pobranym z biletomatu nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną), prawidłowo wypełnionym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami. W przypadku braku wniosku sprawy nie będą mogły być załatwiane
  • płatność możliwa tylko kartą płatniczą lub telefonem
 2. Sprawy w pozostałych wydziałach starostwa można załatwiać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - Wykaz numerów telefonów do wydziałów

Na terenie urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa
 • korzystanie z oznakowanych miejsc siedzących i stojących

Szczegóły: Zarezerwuj wizytę przed przyjściem do urzędu

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Rejestracji pojazdu dokonuje się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania właściciela (dla osób prawnych: siedziby).

W celu zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy, należy do rejestracji przedłożyć dokumenty otrzymane przy zakupie, tj.:

 • Umowa kupna-sprzedaży / Faktura zakupu / Rachunek, itp. wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego, jeśli jest w obcym języku;
 • Dowód rejestracyjny - należy pamiętać, że właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej;
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z krajów UE - dotyczy samochodu osobowego, "czterokołowca" lub "czterokołowca lekkiego";
 • Tablice rejestracyjne zgodne z zagranicznym dowodem rejestracyjnym lub oświadczenie sprowadzającego pojazd, że pojazd został sprowadzony do kraju bez tablic rejestracyjnych;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub ważne badanie techniczne w dowodzie rejestracyjnym zagranicznym - zgodne z przepisami obowiązującymi w naszym kraju;
 • Dowód wpłaty opłaty recyklingowej w wys. 500 zł (dot. pojazdów do 3,5 t):
  1. pojazdy, które zostały wprowadzone na terytorium RP po dniu 1 stycznia 2016 r. nie podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty recyklingowej;
  2. pojazdy wprowadzone na terytorium RP do końca 2015 r. podlegają opłacie recyklingowej, która nadal jest wymagana na zasadach obowiązujących do końca 2015 r. i dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

  Wpłacającym opłatę recyklingową ma być osoba wprowadzająca pojazd na terytorium RP, inaczej opłata będzie nieważna.

Nr rachunku bankowego:
NFOŚiGW - BGK III Oddział Warszawa
nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
WAŻNE ! Na przelewie trzeba wpisać numer VIN !

Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli pojazd posiada aktualny przegląd techniczny okresowy, ale w dowodzie rejestracyjnym nie ma wszystkich parametrów technicznych niezbędnych do rejestracji pojazdu lub gdy z przedstawionych do rejestracji dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym, albo narusza wymagania ochrony środowiska - przed złożeniem wniosku o rejestrację należy uzupełnić dokumenty o zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym.

WAŻNE! W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, aby dojechać do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego: okresowego lub dodatkowego, może być konieczne uzyskanie najpierw tablic tymczasowych na dojazd na przegląd techniczny Sprawdź, jak uzyskać tablice tymczasowe w procedurze „tablice tymczasowe”.

Możliwa jest rejestracja warunkowa pojazdu bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Brakujący dokument (lub dokumenty) należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rejestracji warunkowej.

Wniosek w/s akcyzy lub odprawy celnej należy złożyć w Urzędzie Celnym przed zgłoszeniem się do rejestracji pojazdu.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, którego właściciel wystąpi o tablice tymczasowe na dojazd do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego, niemożliwa jest rejestracja warunkowa.

KROK 1
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się z do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2
Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka otwiera się w nowym oknie i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste!
UWAGA! Jeden bilet upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

KROK 3
Jeżeli chcesz przygotować wniosek o rejestrację w domu lub już rejestrowałeś/aś pojazd i wiesz, jak wypełnić wniosek, to pobierz go poniżej.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą ważny dowód osobisty.
Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji.

Opłata za rejestrację wynosi:

 • 256,00 zł - w przypadku samochodu osobowego i ciężarowego / ciągnika siodłowego
 • 197,00 zł - w przypadku motocykla
 • 121,50 zł - w przypadku ciągnika rolniczego / przyczepy / naczepy
 • 111,50 zł - w przypadku motoroweru

Wpłat z tytułu w/w opłaty można dokonywać za pomocą karty płatniczej lub telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Można również przed wizytą w urzędzie wykonać wpłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym).

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jeżeli pojazd ma być zarejestrowany na 2 osoby lub więcej, to przychodzą do urzędu obie osoby (lub wszyscy) lub jedna z pisemnym upoważnieniem od drugiej (od pozostałych).

Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom jest zwolnione z opłaty. Od pełnomocnictwa udzielonego dalszym członkom rodziny lub osobie obcej należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)

nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 UWAGA! TEN RACHUNEK SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ!
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Pamiętaj! Po zarejestrowaniu pojazdu właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne max. 30 dni), które podlega zwrotowi w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Pamiętaj! Po zarejestrowaniu pojazdu należy go w tym samym dniu ubezpieczyć i ubezpieczenie OC mieć do wglądu w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego.

Pliki do pobrania

powrót