Powiat - Inne - Dialog społeczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
4 stycznia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze
29 grudnia 2017

Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze” złożonej przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna.
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego
30 listopada 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego

W dniu 29 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego dokonał wyboru ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Suszec w 2018 roku.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
17 października 2017

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
17 października 2017

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
Protokół z przebiegu konsultacji
10 października 2017

Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Konsultacje społeczne
4 września 2017

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …” złożonej przez Fundację „nie Czekaj” ze Studzionki
21 marca 2017

Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …” złożonej przez Fundację „nie Czekaj” ze Studzionki

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wojewódzkiego konkursu wokalnego dla dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …” złożonej przez Fundację „nie Czekaj” ze Studzionki.
Sobotnie poranki z tenisem ziemnym
21 marca 2017

Sobotnie poranki z tenisem ziemnym

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sobotnie poranki z tenisem ziemnym” złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Klub Tenisowo - Narciarski „Greg Team”.