Powiat - Inne - Dialog społeczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
9 lutego 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwałą nr 809/165/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 lutego 2018 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa
9 lutego 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Uchwałą nr 811/165/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 lutego 2018 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2018 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Inscenizacja historyczna: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w ramach Nocy Muzeum
6 lutego 2018

Inscenizacja historyczna: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w ramach Nocy Muzeum

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Inscenizacja historyczna: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w ramach Nocy Muzeum” złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Goczałkowic - Zdroju.
Protokół z konsultacji - Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze
5 lutego 2018

Protokół z konsultacji - Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze

21 grudnia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Kobiórska Inicjatywa Kulturalna” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej
5 lutego 2018

Protokół z konsultacji - Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej

23 stycznia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sportowo - Pro obronnego „57 Samodzielna Kompania ASG” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej
24 stycznia 2018

Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej” złożonej przez Stowarzyszenia Sportowo - Pro obronnego „57 Samodzielna Kompania ASG”.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
9 stycznia 2018

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
4 stycznia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
4 stycznia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.