Powiat - Inne - Dialog społeczny

Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR w zawodach rangi mistrzowskiej
3 października 2018

Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR w zawodach rangi mistrzowskiej

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR w zawodach rangi mistrzowskiej” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy "AVATAR".
Protokół z przebiegu konsultacji
14 września 2018

Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Konsultacje społeczne
30 sierpnia 2018

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 04.09.2018 do 13.09.2018 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych
20 lipca 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku na dofinansowanie wkładu własnego NGO do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych
20 czerwca 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku na dofinansowanie wkładu własnego NGO do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
20 czerwca 2018

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku.
Protokół z konsultacji - Udział w Konkursie "XII Estrada Młodych" 2018 r. w województwie śląskim
21 marca 2018

Protokół z konsultacji - Udział w Konkursie "XII Estrada Młodych" 2018 r. w województwie śląskim

2 marca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Udział w Konkursie "XII Estrada Młodych" 2018 r. w województwie śląskim” w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Festiwal śląskich gier i zabaw - Śląski graczki i łonaczki
9 marca 2018

Protokół z konsultacji - Festiwal śląskich gier i zabaw - Śląski graczki i łonaczki

21 lutego 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Festiwal śląskich gier i zabaw - Śląski graczki i łonaczki” w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Udział drużyn KS Warszowice w Mistrzostwach Polski Par Mieszanych
9 marca 2018

Protokół z konsultacji - Udział drużyn KS Warszowice w Mistrzostwach Polski Par Mieszanych

23 lutego 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego Warszowice na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Udział drużyn KS Warszowice w Mistrzostwach Polski Par Mieszanych” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.