Powiat - Inne - Dialog społeczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja
19 lutego 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja.
Seniorze, aktywność jest niezbędna
19 lutego 2019

Seniorze, aktywność jest niezbędna

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Seniorze, aktywność jest niezbędna” złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Organizacja zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością
19 lutego 2019

Organizacja zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością” złożonej przez Stowarzyszenie „Razem” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami.
Dzień dziecka w skansenie
19 lutego 2019

Dzień dziecka w skansenie

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dzień dziecka w skansenie” złożonej przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o.
100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego
19 lutego 2019

100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego” złożonej przez Związek Górnośląski Koło Suszec.
Publikacja katalogowa "Jest taka szkoła…"
19 lutego 2019

Publikacja katalogowa "Jest taka szkoła…"

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Publikacja katalogowa "Jest taka szkoła…"” złożonej przez Stowarzyszenie „Razem” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
12 lutego 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwałą nr 69/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa
12 lutego 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Uchwałą nr 70/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
12 lutego 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwałą nr 68/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.