Powiat - Inne - Dialog społeczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
8 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
8 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Organizacja wyjazdu rowerowego dla dzieci od 8-16 lat
8 stycznia 2019

Organizacja wyjazdu rowerowego dla dzieci od 8-16 lat

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu rowerowego dla dzieci od 8-16 lat” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Avatar.
Protokół z konsultacji - Organizacja imprezy artystycznej w ramach 9 Finału WOŚP w Kobiórze
28 grudnia 2018

Protokół z konsultacji - Organizacja imprezy artystycznej w ramach 9 Finału WOŚP w Kobiórze

18 grudnia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach 9 Finału WOŚP w Kobiórze” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Organizacja imprezy artystycznej w ramach 9 Finału WOŚP w Kobiórze
18 grudnia 2018

Organizacja imprezy artystycznej w ramach 9 Finału WOŚP w Kobiórze

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach 9 Finału WOŚP w Kobiórze” złożonej przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna.
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.
13 grudnia 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

W dniu 12 grudnia 2018 roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego dokonał wyboru ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Suszec w 2019 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
23 października 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w 2019 roku
Protokół z konsultacji - Turniej Seniorzy i Amatorzy o Puchar Starosty Pszczyńskiego
15 października 2018

Protokół z konsultacji - Turniej Seniorzy i Amatorzy o Puchar Starosty Pszczyńskiego

28 września 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Fundacji Pszczyńska Akademia Tenisowa na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Turniej Seniorzy i Amatorzy o Puchar Starosty Pszczyńskiego” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR w zawodach rangi mistrzowskiej
15 października 2018

Protokół z konsultacji - Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR w zawodach rangi mistrzowskiej

28 września 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR w zawodach rangi mistrzowskiej” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.