Powiat - Inne - Dialog społeczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
12 lutego 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwałą nr 69/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa
12 lutego 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Uchwałą nr 70/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
12 lutego 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwałą nr 68/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Protokół z konsultacji - Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days
1 lutego 2019

Protokół z konsultacji - Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days

16 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Centrum Społecznego Rozwoju na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Organizacja wyjazdu rowerowego dla dzieci od 8-16 lat
31 stycznia 2019

Protokół z konsultacji - Organizacja wyjazdu rowerowego dla dzieci od 8-16 lat

4 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Avatar na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wyjazdu rowerowego dla dzieci od 8-16 lat” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego - „Ferie z tenisem stołowym 2019”
31 stycznia 2019

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego - „Ferie z tenisem stołowym 2019”

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego - „Ferie z tenisem stołowym 2019”” złożonej przez Uczniowskiego Ludowego Klubu Tenisa Stołowego Pszczyna.
Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days
24 stycznia 2019

Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days” złożonej przez Centrum Społecznego Rozwoju.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
8 stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
8 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa