Powiat - Inne - Dialog społeczny

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
8 stycznia 2014

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku.
Protokół z przebiegu konsultacji
5 listopada 2013

Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarte konkursy ofert
22 października 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarte konkursy ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej ogłosiło konkurs na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie pomocy społecznej.
Nabór członków do komisji konkursowej
22 października 2013

Nabór członków do komisji konkursowej

Poniżej publikujemy ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w konkursie otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r.
Komunikat dotyczący konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze oraz zmiany granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim
13 września 2013

Komunikat dotyczący konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze oraz zmiany granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim

W związku z błędną informacją w „Dzienniku Zachodnim” dodatku lokalnym „Pszczyna” informujemy, iż konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze oraz zmiany granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim zostaną przeprowadzone w dniach od 16.09.2013 r. do 20.09.2013 r., tak jak informowaliśmy na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz ogłoszeniach.
Konsultacje społeczne
12 września 2013

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2014.. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 16.09.2013 do 26.09.2013.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku
7 marca 2013

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia
Wyniki otwartego konkursu ofert
20 lutego 2013

Wyniki otwartego konkursu ofert

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2013 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku
15 stycznia 2013

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.