Powiat - Inne - Dialog społeczny

Protokół z przebiegu konsultacji
9 listopada 2012

Protokół z przebiegu konsultacji

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2012 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. konsultacje przeprowadzono w okresie 29.10.2012 r. do 08.11.2012 r.
Konsultacje społeczne
6 listopada 2012

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 29.10.2012 do 08.11.2012.
Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji
17 września 2012

Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację? Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.
Starostwo instytucją samorządową przyjazną organizacjom pozarządowym
21 czerwca 2012

Starostwo instytucją samorządową przyjazną organizacjom pozarządowym

31 maja br. Starostwo Powiatowe w Pszczynie zdobyło tytuł „Instytucji Samorządowej Przyjaznej Organizacjom Pozarządowym”. Powiat Pszczyński od września 2011 roku brał udział w projekcie „Szkoła Partnerstwa” realizowanym przez Fundację Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja z Bielska - Białej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych
28 marca 2012

Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 44c pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm./ oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 62, poz. 560/ do zadań Starosty należy powoływanie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Wyniki otwartego konkursu ofert
29 lutego 2012

Wyniki otwartego konkursu ofert

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 lutego 2012 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku
13 lutego 2012

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku w zakresie: 1. kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 3. ochrony i promocji zdrowia
Uwaga!  Już działa Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej!
10 lutego 2012

Uwaga! Już działa Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej!

Od stycznia br. w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej można skorzystać z usług oferowanych w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
24 stycznia 2012

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku.