Powiat - Inne - Dialog społeczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2014 roku
8 stycznia 2014

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2014 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
8 stycznia 2014

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku.
Protokół z przebiegu konsultacji
5 listopada 2013

Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarte konkursy ofert
22 października 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarte konkursy ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej ogłosiło konkurs na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie pomocy społecznej.
Nabór członków do komisji konkursowej
22 października 2013

Nabór członków do komisji konkursowej

Poniżej publikujemy ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w konkursie otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r.
Komunikat dotyczący konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze oraz zmiany granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim
13 września 2013

Komunikat dotyczący konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze oraz zmiany granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim

W związku z błędną informacją w „Dzienniku Zachodnim” dodatku lokalnym „Pszczyna” informujemy, iż konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze oraz zmiany granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim zostaną przeprowadzone w dniach od 16.09.2013 r. do 20.09.2013 r., tak jak informowaliśmy na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz ogłoszeniach.
Konsultacje społeczne
12 września 2013

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2014.. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 16.09.2013 do 26.09.2013.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku
7 marca 2013

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia
Wyniki otwartego konkursu ofert
20 lutego 2013

Wyniki otwartego konkursu ofert

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2013 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2013 roku.