Powiat - Inne - Dialog społeczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
10 lutego 2015

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 lutego 2015 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wycieczki turystyczne dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego
28 stycznia 2015

Wycieczki turystyczne dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczki turystyczne dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowo-Turystycznego „Diablak”.
Organizacja Drużynowych Szachowych Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów
20 stycznia 2015

Organizacja Drużynowych Szachowych Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Drużynowych Szachowych Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów” złożonej przez Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
13 stycznia 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
13 stycznia 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2015 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
13 stycznia 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego
13 stycznia 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2015 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
13 stycznia 2015

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2015 roku.
IV Rowerowy Rajd Oświęcimski - 70. Rocznica Marszu Śmierci
31 grudnia 2014

IV Rowerowy Rajd Oświęcimski - 70. Rocznica Marszu Śmierci

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „IV Rowerowy Rajd Oświęcimski - 70. Rocznica Marszu Śmierci” złożonej przez Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej.