Powiat - Inne - Dialog społeczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
14 stycznia 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
14 stycznia 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
14 stycznia 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
14 stycznia 2020

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku.
Protokół z konsultacji - Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …”
13 stycznia 2020

Protokół z konsultacji - Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …”

30 grudnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Fundacji „nie Czekaj” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci  z terenu powiatu pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …”
3 stycznia 2020

Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …”

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …” złożonej przez Fundację „nie Czekaj”.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
30 października 2019

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w 2020 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
30 października 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w 2020 roku.
Protokół z przebiegu konsultacji
22 października 2019

Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.