Powiat - Inne - Dialog społeczny

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Miedźna i Goczałkowice - Zdrój w 2016 roku
2 listopada 2015

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Miedźna i Goczałkowice - Zdrój w 2016 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Miedźna i Goczałkowice - Zdrój w 2016 roku.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kobiór i Gminie Suszec w 2016 roku
2 listopada 2015

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kobiór i Gminie Suszec w 2016 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kobiór i Gminie Suszec w 2016 roku.
Ślonsko rajza - regionalne podróże po kulturze
21 października 2015

Ślonsko rajza - regionalne podróże po kulturze

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ślonsko rajza - regionalne podróże po kulturze” złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pszczynie.
Konsultacje społeczne
19 października 2015

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Pszczyńskiego”.
Protokół z przebiegu konsultacji
14 października 2015

Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Konsultacje społeczne
24 września 2015

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.
Aktywny senior w różnych sferach życia
23 września 2015

Aktywny senior w różnych sferach życia

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny senior w różnych sferach życia” złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Wyjazd członków Chóru „Lutnia” w Pszczynie do Poronina i Zakopanego w tym promowanie walorów kulturowych Ziemi Pszczyńskiej
15 września 2015

Wyjazd członków Chóru „Lutnia” w Pszczynie do Poronina i Zakopanego w tym promowanie walorów kulturowych Ziemi Pszczyńskiej

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd członków Chóru „Lutnia” w Pszczynie do Poronina i Zakopanego w tym promowanie walorów kulturowych Ziemi Pszczyńskiej” złożonej przez Stowarzyszenie Chór Mieszany „Lutnia” Pszczyna.
Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych
9 września 2015

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Pszczynie wraz z Urzędem Miejskim w Pszczynie organizuje bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu pszczyńskiego. Głównym tematem będą zasady przygotowania oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.