Powiat - Inne - Dialog społeczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
5 stycznia 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
5 stycznia 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
5 stycznia 2016

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku.
Wycieczki turystyczne dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego
22 grudnia 2015

Wycieczki turystyczne dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczki turystyczne dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „DIABLAK”.
V Rowerowy Rajd Oświęcimski - 71 Rocznica Marszu Śmierci
22 grudnia 2015

V Rowerowy Rajd Oświęcimski - 71 Rocznica Marszu Śmierci

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „V Rowerowy Rajd Oświęcimski - 71 Rocznica Marszu Śmierci” złożonej przez Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej.
Organizacja imprezy artystycznej w ramach 6 Finału WOŚP w Kobiórze
22 grudnia 2015

Organizacja imprezy artystycznej w ramach 6 Finału WOŚP w Kobiórze

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach 6 Finału WOŚP w Kobiórze” złożonej przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna.
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku
8 grudnia 2015

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku

W dniu 8 grudnia 2015 roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego dokonał wyboru ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Suszec w 2016 roku.
Protokół z przebiegu konsultacji
12 listopada 2015

Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Pszczyńskiego.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
3 listopada 2015

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim w 2016 r., Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.