Powiat - Inne - Dialog społeczny

Rowerem sportowo-turystycznie
1 marca 2016

Rowerem sportowo-turystycznie

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rowerem sportowo-turystycznie” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „DIABLAK”.
Poznaj swój region - popularyzacja wiedzy o zabytkach wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
24 lutego 2016

Poznaj swój region - popularyzacja wiedzy o zabytkach wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poznaj swój region - popularyzacja wiedzy o zabytkach wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia
10 lutego 2016

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2016 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
9 lutego 2016

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
9 lutego 2016

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa
9 lutego 2016

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2016 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
5 stycznia 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
5 stycznia 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
5 stycznia 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznastwa.