Powiat - Inne - Dialog społeczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
10 stycznia 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
10 stycznia 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
10 stycznia 2017

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku.
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego
2 stycznia 2017

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego” złożonej przez Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego w Pszczynie.
Organizacja imprezy artystycznej w ramach 7 Finału WOŚP w Kobiórze
30 grudnia 2016

Organizacja imprezy artystycznej w ramach 7 Finału WOŚP w Kobiórze

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach 7 Finału WOŚP w Kobiórze” złożonej przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna.
Przepiękna zima, dobre zimowe chwile
30 grudnia 2016

Przepiękna zima, dobre zimowe chwile

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przepiękna zima, dobre zimowe chwile” złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pszczynie.
Organizacja wyjazdu oraz zawodów narciarskich dla dzieci do lat 12
1 grudnia 2016

Organizacja wyjazdu oraz zawodów narciarskich dla dzieci do lat 12

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu oraz zawodów narciarskich dla dzieci do lat 12” złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Klub Tenisowo - Narciarski „Greg Team”.
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego
30 listopada 2016

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego

W dniu 30 listopada 2016 roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego dokonał wyboru ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Suszec w 2017 roku.
Postaw na wieczną młodość, bądź aktywny również i TY! - czyli dzień aktywności seniora
14 listopada 2016

Postaw na wieczną młodość, bądź aktywny również i TY! - czyli dzień aktywności seniora

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Postaw na wieczną młodość, bądź aktywny również i TY! - czyli dzień aktywności seniora” złożonej przez Fundację Wspierania Profilaktyki Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe Możliwym.