Powiat - Inne - Dialog społeczny

Organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej
1 lutego 2017

Organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu dla dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej” złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo - Proobronne „57 Samodzielna Kompania ASG”.
Organizacja wyjazdu oraz zawodów narciarskich dla dzieci do lat 10
18 stycznia 2017

Organizacja wyjazdu oraz zawodów narciarskich dla dzieci do lat 10

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu oraz zawodów narciarskich dla dzieci do lat 10” złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Klub Tenisowo - Narciarski „Greg Team”.
Organizacja wyjazdu oraz zawodów narciarskich dla dzieci do lat 12
18 stycznia 2017

Organizacja wyjazdu oraz zawodów narciarskich dla dzieci do lat 12

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu oraz zawodów narciarskich dla dzieci do lat 12” złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Klub Tenisowo - Narciarski „Greg Team”.
Konsultacje ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku
13 stycznia 2017

Konsultacje ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na konsultacje ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
10 stycznia 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
10 stycznia 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
10 stycznia 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznastwa.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
10 stycznia 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
10 stycznia 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.