Powiat - Inne - Dialog społeczny

Protokół z konsultacji - Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze
5 lutego 2018

Protokół z konsultacji - Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze

21 grudnia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Kobiórska Inicjatywa Kulturalna” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Protokół z konsultacji - Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej
5 lutego 2018

Protokół z konsultacji - Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej

23 stycznia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sportowo - Pro obronnego „57 Samodzielna Kompania ASG” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.
Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej
24 stycznia 2018

Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej” złożonej przez Stowarzyszenia Sportowo - Pro obronnego „57 Samodzielna Kompania ASG”.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
9 stycznia 2018

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
4 stycznia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
4 stycznia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
4 stycznia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze
29 grudnia 2017

Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach 8 Finału WOŚP w Kobiórze” złożonej przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna.
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego
30 listopada 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego

W dniu 29 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego dokonał wyboru ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Suszec w 2018 roku.