Powiat - Inne - Dialog społeczny

14 stycznia 2020

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu znajdującym się poniżej, w terminie od dnia 15 stycznia 2020 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 15:30 listownie lub osobiście w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8). Decyduje data wpływu do Starostwa.

Pełna treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się poniżej.

Regulamin komisja konkursowa
Regulamin komsja konkursowa_pdf
Formularz zgłoszenia kandydata 2020
Formularz zgłoszenia kandydata_pdf
Oświadczenie kandydata 2020
Oświadczenie kandydata 2020_pdf
Ogłoszenie o naborze do komisji_pdf

Wprowadził Wydział Promocji